* * * گلچین صفاسا www.safasa.com * - شعر کوتاه دلبرانه عاشقانه اشعار رمانتیک عشقولانه غمگین عکس تصویر


گلچین بهترین مجموعه شعر کوتاه عاشقانه جدید (+) اشعار ناب معاصر ادبیات فارسی ایران + عکس تصویر پوستر کارت پستال
http://hw8.asset.lenzor.com/lp/13190321-8541-l.jpg

www.safasa.com❤صفاسا★#گلچین #گالری #عکس_نوشته #تصویر #تصاویر #جدید #والپیپر #کاور #فیسبوک #مینی #شعر #اشعار #فارسی #ادبیات #بیت #کوتاه #جملکس #معناگرا #موبایلی #اینستاگرام #واتساپ #تلگرام #وایبر #لاین #خوشگل #زیبا #قشنگ #عشقولانه #عاشقانه #دلبرانه #شاعرانه #فانتزی #رمانتیک #لنزور #کلوب #ترانه #بیوفا #کارت_پستال #پروفایل #ادبی #ابیات #عشقولانه #عشق #متن #تکست #جمله #گلچین_صفاسا شاعر #برگزیده #غمگین #دوری #جدایی مینی شعر شعر کوتاه شعر سهراب سپهری : دچار یعنی عاشق ..ماهی قرمز سرخ مینی شعر اشعار کوچولو ابیات شعر معاصر ایران زبان و ادبیات  فارسی در ادامه ... ((++))


 چارانه و رباعی مولانا مولوی :
 ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم شعر و غزل و دوبیتی آموخته ایم
در عشق که  او جان و دل و دیده ی ماست    جان و دل و دیده هر سه بر دوخته ایم 
|
دانلود آهنگ ترانه : ازم بریدی -  خواننده : مهدی احمدوند  کلیک کنید ((++))
.
#گلچین_صفاسا #گلچین #صفاسا  #صفاصا  گلچین صفاسا  www.safasa.com
.
 تلگرام+لنزور+کلوب+اینستاگرام+فیسبوک+عکس+تصویر+واتساپ+پروفایل+جدید+2015+1394+2016+1395+خوشگل+وبلاگ+سایت

http://s1.freeupload.ir/i/00059/kqyxtrquheyd.gif.


 

+

 انتشار مطالب فقط  با ذکر این   منبع: گلچین صفاسا  www.safasa.com  

|
خـداحـافـظـ . . . بـرو . . .

پـشـت سـرت

شـراب مـی ریـزم

تـا مـسـت بـرگـردی . . !  +منوچهر بلیده


عـاشـق هـا هـمـیـشـه كـورنـد ،

و هـمـیـشـه هـم كـور بـاقـی مـی مـانـنـد !

عـلـی الـخـصـوص اگـر زن بـاشـنـد !! +حسن بنی عامری


تـمـام خـیـابـان هـای

ایـن شـهـر لـعـنـتـی را

بـا تـو

قـدم بـه قـدم، بـدون تـرس، قـدم زده ام

پـس بـه مـن حـق بـده

بـرای بـرداشـتـن ایـن قـدم لـعـنـتـی

بـا خـودم تـنـهـا

بـتـرسـم . . . +امین منصوری


حـالـم بـهـم مـی خـورد

از ایـن شـعـر عـاشـقـانـه ی حـال بـهـم زنـی

کـه در سـطـر بـه سـطـر آن

بـی تـو

مـی مـیـرم را سـروده ام

و تـو ابـلـهـانـه بـاورش کـرده ای ؛

واقـعـا نـمـی دانـی کـه

بـی تـو هـم

نـمـی مـیـرم ؟! +کامران فریدی


فـقـط چـنـد فـعـل بـود

کـه مـرا ایـنـگـونـه آواره کـرد . .

"خـواسـتـمـت"

"هـسـت" شـدی و حـالـا

"نـیـسـت" . . . +فرشاد بیات


مـن ایـن چـشـم هـای بـی تـو را

بـه کـجـای ایـن شـهـر بـدوزم

کـه هـنـوز نـرفـتـه بـاشـی ؟ . . . +کامران رسول زاده


کـبـریـتـهـای سـوخـتـه هـم ،

روزی درخـت هـای شـادابـی بـوده انـد

مـثـل مـا ،

کـه روزگـاری مـی خـنـدیـدیـم

قـبـل از ایـنـکـه عـشـق روشـنـمـان کـنـد . . . +بهاره منصوری


کـجـای دلـم دسـت گـذاشـتـی

کـه هـر چـه آه مـی کـشـم

شـکـل انـگـشـتـان تـو مـی شـود . . . +نگار الهی


فـکر کـن نـدانـم ایـنـهـمـه کـه مـی نـویـسـمـت بـیـهـوده سـت !

مـسـئـلـه ایـن اسـت

کـه هـر چـه مـی نـویـسـمـت

زیـبـاتـر مـی شـوی . . . ! +کامران رسول زاده


بـدون زن

مـردانـگـی مـرد

شـایـعـه ای بـیـش نـیـسـت . . . ! +نزار قبانی


"تـنـهـا شـده‌ام"

جـمـلـه‌ای کـلـیـشـه‌ای ست؛ امـا

بـاور کـن

تـنـهـا شـده‌ام . . ! +رضا کاظمی


بـرو

در را هـم مـحـکـم بـبـنـد !

خـیـالـی نـیـسـت

مـن کـه مـی دانـم

خـواب مـی بـیـنـم ! +محمدمسعود کرمی


مـن خـدایِ نـاتـوانـی هـسـتـم ،

کـه تـنـهـا مـخـلـوقـش را

-کـه تـو بـودی-

مـیـان شـعـری

کـه پـایـان تـلـخـی داشـت

از دسـت داده . . . ! +کامران رسول زاده


ایـنـجـا آدم ...

مـثـلِ حـوا

زنـانـه مـی رقـصـد !!

بـیـچـاره ... حـوا !!! +سعید آزاد


کـاش خـیـاط بـهـتـری بـودی !

ایـن تـنـهـایـی

بـه تـنـم زار مـی زنـد

و جـیـب هـایـش بـزرگ تـر از آن اسـت

کـه بـا دسـت هـای مـن پـر شـود

بـایـد از فـردا

کـمـی بـیـشـتـر

غـصـه بـخـورم . . . ! +سمانه سوادی


چـه کـرد لـب هـایـت ؟

بـعـد از آن هـر چـه خـوردم

تـلـخ بـود . . . +رضا دستجردی


مـن سـراپـا زخـمـم . .

ایـنـقـدر نـگـاهـت را

رویِ مـن نـپـاش ! +سمانه سوادی


مـن قـیـد تـو را عـزیـز، رسـمـا زده ام

بـر حـافـظـه ام قـفـلـی از آهـن زده ام

بـعـد از تـو هـر آنـکـه از تـو پـرسـیـده عـزیـز

خـود را بـه پـیـاز خـُرد کـردن زده ام ... +احسان پرسا


آغـوشـت را

زیـر دکـمـه هـای پـیـراهـنـت پـنـهـان کـرده ای . .

درهـای بـسـتـه

از دیـوارهـا غـم انـگـیـزتـرنـد . . ! +مرضیه داوری


او کـه رفـت

بـایـد مـی رفـت

و او کـه بـایـد

مـی آیـد . . . +عباس معروفی


نـخـی بـه انـگـشـت بـبـنـد

تـا بـه یـاد بـیـاوری

مـدت هـاسـت

از یـاد بـرده ای مـرا . . .+زهرا طراوتی


گـذشـت خـوبـی ام از حـد، بـه شـک دچـار شـدنـد !

بـه احـتـرام، کـمـی خـم شـدم، سـوار شـدنـد ! +حسین جنتی


در لـبـاس آبـی از مـن بـیـشـتـر دل مـی بـری

آسـمـان وقـتـی کـه مـی پـوشـی کـبـوتـر مـی شـوم . . .+مهدی فرجی


مـی آیـی، مـی مـانـی، مـی روی، نـمـی آیـی

ایـن فـعـل هـا را هـر جـور کـه صـرف مـی کـنـم،

تـو مـرد مـانـدن بـرای هـمـیـشـه نـیـسـتـی

چـه در آمـدن

چـه در رفـتـن

چـه در نـیـامـدن ! ... +فاطمه حق وردیان


قـلـب مـن مـوقـع اهـدا بـه تـو ایـراد نـداشـت !

مـشـکـل از تـوسـت اگـر پـس زده پـیـونـدش را . . .+کاظم بهمنی


چـه کـاری از مـن بـر مـی آیـد

وقـتـی عـشـق

تـمـام خـودش را

مـی ریـزد تـوی چـشـم هـای تـو وُ

نـگـاهـم مـی کـنـد . . .+مریم ملک دار


از دل بـرود . .

هـر آنـکـه

بـی مـا رفـتـه . . !+صادق عبداللهی


- تـنـهـایـی -

- انـتـظـار -

- پـیـاده رو -

هـر چـه دارم طـول دارنـد

دیـگـر عـرضـی نـدارم . . .+همایون حسینیان


ایـن شـهـر ،

فـقـط نـبـودن َت را کـم داشـت

کـه آن هـم کـامـل شـد . . ! +سید محمد مرکبیان


منبع : charkhaneye-abi.blogfa.com


 انتشار مطالب فقط  با ذکر این   منبع: گلچین صفاسا  www.safasa.com  


|

اشعار ناب عاشقانه جدید شعر کوتاه دلبرانه (+) دخترانه معاصر + عکس تصویر والپیپر کارت پستال پوستر تصاویر
http://hw8.asset.lenzor.com/lp/12480747-1990-l.jpg

www.safasa.com❤صفاسا★#گلچین #گالری #عکس_نوشته #تصویر #تصاویر #جدید #والپیپر #کاور #فیسبوک #شعر #اشعار #فارسی #ادبیات #بیت #مینی #جملکس #معناگرا #موبایلی #اینستاگرام #واتساپ #خوشگل #زیبا #قشنگ #عاشقانه #دلبرانه #فانتزی #رمانتیک #لنزور #کلوب #ترانه #بیوفا #کارت_پستال #پروفایل #ادبی #اشعار #ابیات #عشقولانه #عشق #متن #تکست #جمله #گلچین_صفاسا مهدی مظاهری:باور نتوان کرد که آن عشق همیشه بوده است کنار من و امروز دگر نیست #بیت #کوتاه #شعر_نو_معاصر #برگزیده #غمگین #ناراحت شعر کوتاه غمگین اشک گریه جدایی ناراحت دلگیر معشوق دلبرانه عشقولانه جدید تازه نو بروز شاعران معاصر ایران خفن جذاب جالب دیدنی تماشایی کارگاه شعر ادبی ادبایت رمانتیک فانتزی معناگرا سبک شیوه بیان سرودن سرایش عاشق دلتنگ دلگیر قهر آشتی طلاق پیامک اس مسیج دانلود  در ادامه ... ((++))

\
گلچین صفاسا بهترین برترین مجموعه شعرهای کوتاه عاشقانه خوب عالی جدید معاصر ادبیات فارسی+عکس(+)
http://hw8.asset.lenzor.com/lp/12164936-3483-l.jpg
 www.safasa.com ❤ صفاسا ★ گلچین صفاسا  عکس نوشته شعر کوتاه مرتضی امیری اسفندقه : تا کی دل من چشم به در داشته باشد ؟ ای کاش کسی از تو خبر داشته باشد - شعر شاعران بیت غزل ادبیات فارسی تصویر جملکس تصاویر والپیپر عاشقانه عشقولانه احساسی رمانتیک فانتزی خوشگل قشنگ زیبا بهترین جدیدترین کارت پستال پروفایل دخترانه احساسی غمگین حسرت دیدار بزرگان جدایی دوری قهر طلاق مطالب دلبرانه هایکوهای ایرانی  مطالب پربازدید لایک خور اینستاگرام وایبر لاین تلگرام لنزور کلوب واتساپ موبایل روز شعر و ادب فارسی مبارک تبریک یاد استاد محمد حسین بهجت تبریزی شهریار گرامی در ادامه (++)

.


تصاویر و عکس نوشته های جالب ادبی شعر کوتاه عاشقانه کلیک کنید ((+++))

//

اشعار کوتاه عاشقانه ادبی (+) شعر مینی معاصر زبان و ادبیات فارسی شاعران رمانتیک عصر نو + عکس تصویر جملکس متن شعر تکست
http://hw8.asset.lenzor.com/lp/12457678-6959-l.jpg

www.safasa.com❤صفاسا★#گلچین #گالری #عکس #تصویر #تصاویر #جدید #والپیپر #کاور #فیسبوک #شعر #اشعار #فارسی #ادبیات #بیت #مینی #جملکس #معناگرا #موبایلی #اینستاگرام #واتساپ #خوشگل #زیبا #قشنگ #عاشقانه #دلبرانه #فانتزی #رمانتیک #لنزور #کلوب d #کارت_پستال #پروفایل #ادبی #اشعار #ابیات #عشقولانه #عشق #متن #تکست #جمله #گلچین_صفاسا #صفاسا #بهترین #برترین #عکس_نوشته #بیت #کوتاه #کوچولو #شعر_نو_معاصر #برگزیده #غمگین #ناراحت #خیانت #بیوفا #خائن دوستت دارم نفسم عزیزم عشقم عشقولانه دلبرانه نو تازه sher خاطره یاد ایام نوستالژیک اشک آه افسوس حسرت دخترانه پروفایل جذاب جالب دیدنی تماشایی قشنگ زیبا ناز دخملونه زن مرد شوهر همسر روابط رابطه احساسی شاعرانه خیلی کوتاه موضوع مناسب ویژه مخصوص وایبر لاین تلگرام لنزور کلوب فیس بوک  معناگرا موبایلی   در ادامه ... ((++))

\

|
ضرر زیان خطرات قلیان کشیدن ((+)) هشدار خطر احتیاط معتاد اعتیاد سیگار دود قلیون عکس تصویر

Hookah_01

گلچین صفاسا www.safasa.com عکس تصویر کارت پستال تصاویر پوستر گرافیک خطر خطرات ضرر زیان مضرات بدی اعتیاد معتاد قلیان قلیون دود شدن هشدار احتیاط ریه بیماری سرطان تنفس سخت توصیه پزشک دکتر درمان دارو مراقبت مراقب اخطار مطالب مطلب مقاله خواندنی درباره راجع به تفریح غلط اشتباه نادرست جوانان مرد زن دختر پسر کوچک بزرگ سیگار گردش تقریح کوه دشت صحرا آتش بهترین توتون تنباکو سلامتی تندرستی تن جسم سالم مریض عیب ایراد زشت چندش عادت مخرب خراب کننده ایمان اعتقاد ولگردی کافه قهوه خانه سنتی دود و دم عشق و حال و صفا پند اندرز نصیحت اثرگذار موثر زغال نیکوتین آرامش آسایش استراحت شادی نشاط سرگرمی   در ادامه .. ((++))

|

پنج خطا  و اشتباه هنگام خرید کارت میکرواس‌دی MicroSD

5 اشتباه که هنگام خرید کارت میکرواس‌دی نباید مرتکب شوید

 گلچین صفاسا www.safasa.com  مشاوره راهنمای خرید فلش مموری کارت حافظه جانبی گوشی موبایل اسمارت فون تلفن همراه   در ادامه ... ((++))

|

استیون هاوکینگ  دانشمند بزرگ (+) عکس تصویر Stephen Hawking

استیون هاوکینگ؛ ذهن برتر، رهایی از زندان جسم..
 گلچین صفاسا www.safasa.com فیزیک اختر ستاره شناسی آسمان کیهان سیاره هوا فضا ذهن اندیشه تفکر برتر حاشیه مقاله داستان زندگی نامه بیوگرافی شرح حال علمای دنیا جهان علم دانش فناوری تکنولوژی مخترع ابتکار مبتکر اختراع دانشگاه آکسفورد رشته تحصیلی بیماری «اسلکروز جانبی آمیوتروفیک» (ALS) فلج کامل معلول ویلچر در ادامه ... ((++))

|
|
عکس نوشته های زیبا و عاشقانه ناب,عکس عاشقانه با متن زیبا,عکس های نوشته دار عاشقانه,عکس نوشته زیبا,عکس های عاشقانه متن دار جدید,کارت پستال عاشقانه جدید,عکس
گلچین صفاسا www.safasa.com عکس تصویر تصاویر تازه بروز نو عالی فوق العاده وبلاگ برتر ایران عکس نوشته های زیبا و عاشقانه ناب,عکس عاشقانه با متن زیبا,عکس های نوشته دار عاشقانه,عکس نوشته زیبا, در ادامه .... ((++))

|
بهترین جملات قصار عکس نوشته سخن بزرگان (+) گفتار اندیشمندان سخنان فاز بالای سنگین متفکران +عکس تصویر جدید
هایلایت (101)
جمله های زیبا، دلنوشته های دلنشین، اشعار ماندگار، پاراگراف های تاثیرگذار و بی‌نظیر از یک کتاب یا مقاله. همه این‌ها می‌تواند بهانه ای برای هایلایت کردن آنها در کتاب، مجله و یا ذهنتان باشد.
هایلایت (101)
 گلچین صفاسا  www.safasa.com .. گلچین صفاسا :  این جمله از یه دیدگاه درست هست از دیدگاه دیگه نادرست و خطرناک ! یعنی ما عاشق شدیم  یا یکی رو دوست داریم بعدش فهمیدیم طرف دور از جون شما فاسد و خراب و نامرد و در خطر هست..... نباید هیچ کاری بکنیم بهتر بشه ؟ یا دست کم فرار کنیم !؟ چه حرفا    در  ادامه دیگر کارت پستال های متفکرانه خواندنی ...((+))

|

 

|
بهترین عکس نوشته جملکس عاشقانه غمگین (+) مخصوص جدایی دوری طلاق نامردی خیانت دختر پسر زن مرد جدید

ax (14)

عکس نوشته های غمگین با متن زیبا,عکس نوشته تنهایی,عکس نوشته رفت,عکس نوشته وابستگی,عکس نوشته دار تنهایی,عکس عشق دوم,کارت پستال های ناب,عکس عاشقانه غمگین, گلچین صفاسا www.safasa.com   در ادامه... ((++))


/
کارت پستال غمگین عاشقانه جدید (+) عکس نوشته خوشگل قشنگ زیبا جدایی دوری طلاق شکست عشقی گریه شدید اشک
عکس نوشته های غمگین با متن زیبا,عکس نوشته تنهایی,عکس نوشته رفت,عکس نوشته وابستگی,عکس نوشته دار تنهایی,عکس عشق دوم,کارت پستال های ناب,عکس عاشقانه غمگین,gham

عکس نوشته های غمگین با متن زیبا,عکس نوشته تنهایی,عکس نوشته رفت,عکس نوشته وابستگی,عکس نوشته دار تنهایی,عکس عشق دوم,کارت پستال های ناب,عکس عاشقانه غمگین, گلچین صفاسا www.safasa.com بهترین برترین والپیپر کارت پستال عکس تصویر تصاویر عاشقانه دلبرانه عشقولانه جدید تازه خوشگل قشنگ زیبا دختر پسر بوس بغل آغوش عشق


|

هایلایت سخن بزرگان +عکس  (36+37)

هایلایت سخن بزرگان +عکس  (38+39)

هایلایت سخن بزرگان +عکس  (40+41)

هایلایت سخن بزرگان +عکس  (42+43)

+


تصاویر و عکس نوشته های جالب ادبی شعر کوتاه عاشقانه کلیک کنید ((+++))
||
چگونه به خودمان انگیزه بدهیم؟(++)

انگیزه ای برای درس خواندن ندارم(++)


چگونه با انگیزه باشیم و بمانیم.(++)

40 گام در زمینه خود باوری 1 (++)40 گام در زمینه خود باوری 2  (++)

10 راه و دلیل برای شروع دوباره (++)


22 روش منحصر به فرد برای شاد بودن(++)

چگونه انگیزه از دست رفته را برگردانیم؟
آدم‌های موفـق با دیـگران 30 فـرق دارند

عکس نوشته های جملات الهام بخش برای زندگی  روی لینک های زیر کلیک کنید :


1 ( + )  .....  2 ( + )  ..... 3 ( + )

*

|

بهترین والپیپر تصاویر زیبا خوشگل قشنگ روز برفی زمستان سرد یخبندان ((+)) عکس تصویر تصاویر پوستر کارت پستال


گلچین صفاسا www.safasa.com  عکس تصویر والپیپر تصاویر بکگراند باکیفیت بالا خوب عالی فوق العاده سایز بزرگ

|

مجموعه گلچین بهترین ویدیو کلیپ فیلم جذاب جالب دیدنی  بامزه آخر خنده باحال دانلود کانال آپارات گلچین صفاسا (++)
 کانال گلچین صفاسا در آپارات با بیش از هزار ویدیو کلیپ و فیلم جذاب باحال دیدنی

+
|

+عکس تصویر تصاویر والپیپر پوستر آرم نشان علامت وبلاگ تارنما تارنگار سایت گلچین صفاسا www.safasa.com
 فقط با ذکر منبع لینک دار   گلچین صفاسا  کپی کنید www.safasa.com

انتشار مطالب فقط  با ذکر این   منبع: گلچین صفاسا  www.safasa.com  


|

برچسب ها: شعر کوتاه ، مینی شعر ، شعر معاصر ایران ، شعر رمانتیک عاشقانه ، اشعار عاشقانه ، گلچین صفاسا ، www.safasa.com ،

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
* * ★❤★❤ انتشار مطالب فقط با ذکر منبع : گلچین صفاسا www.safasa.com مجاز است❤کپی از نوشته های شخصی من ممنوع ★ اینستاگرام گلچین صفاسا @safasa_com