* * گلچین صفاسا www.safasa.com - مولانا و عید

تارنمای خواندنی و دیدنی" صفا نیوز "

*

Eied Fetr www.yasgroup.ir 71 تصاویر عید سعید فطر ( کارت پستال )   سری 3


غزل شمارهٔ ۶۱۲
 
مولوی
 

بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد

بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد

...

غزل شمارهٔ ۶۳۲

عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد

برگیر و دهل می‌زن کان ماه پدید آمد

...

*غزل شمارهٔ ۹۷۷

 
مولوی
 

عید بر عاشقان مبارک باد

عاشقان عیدتان مبارک باد

...

هلال ماه شوال در یزد رویت شد


فردا یکشنبه ، عید فطر و اول شوال است


چندین سروده ناب و شاد از خداوندگار عشق و عرفان ،  شاعر شاعران جهان

مولانای ایرانی فراجهانی برای عید به ویژه عید سعید فطر ، براتون گرد آوری کردم

این جشن بر شما شاد و خجسته باد به امید اینکه دل شما همیشه صاف و مصفا باشد

و روز به روز از گناه دورتر و دورتر باشید این ماه رمضان برای من تا 75%

خوب بود سپاس مر خدای را ، زلزله زدگان در این شادی ها غم در دلشان ننشیند

از بی خیالی های ما !!! ...


تارنمای خواندنی و دیدنی" صفا نیوز "

*


چندین سروده ناب و شاد از خداوندگار عشق و عرفان ،  شاعر شاعران جهان

مولانای ایرانی فراجهانی برای عید به ویژه عید سعید فطر ، براتون گرد آوری کردم

این جشن بر شما شاد و خجسته باد به امید اینکه دل شما همیشه صاف و مصفا باشد

و روز به روز از گناه دورتر و دورتر باشید این ماه رمضان برای من تا 75%

خوب بود سپاس مر خدای را ، زلزله زدگان در این شادی ها غم در دلشان ننشیند

از بی خیالی های ما !!! ...Eied Fetr www.yasgroup.ir 6 تصاویر عید سعید فطر ( کارت پستال )   سری 3


غزل شمارهٔ ۸۲

 
مولوی
 

معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا

کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا

ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد

باز آن سلیمان شد تا باد چنین بادا

یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی

غمخواره یاران شد تا باد چنین بادا

هم باده جدا خوردی هم عیش جدا کردی

نک سرده مهمان شد تا باد چنین بادا

زان طلعت شاهانه زان مشعله خانه

هر گوشه چو میدان شد تا باد چنین بادا

زان خشم دروغینش زان شیوه شیرینش

عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا

شب رفت صبوح آمد غم رفت فتوح آمد

خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا

از دولت محزونان وز همت مجنونان

آن سلسله جنبان شد تا باد چنین بادا

عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد

عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا

ای مطرب صاحب دل در زیر مکن منزل

کان زهره به میزان شد تا باد چنین بادا

درویش فریدون شد هم کیسه قارون شد

همکاسه سلطان شد تا باد چنین بادا

آن باد هوا را بین ز افسون لب شیرین

با نای در افغان شد تا باد چنین بادا

فرعون بدان سختی با آن همه بدبختی

نک موسی عمران شد تا باد چنین بادا

آن گرگ بدان زشتی با جهل و فرامشتی

نک یوسف کنعان شد تا باد چنین بادا

شمس الحق تبریزی از بس که درآمیزی

تبریز خراسان شد تا باد چنین بادا

از اسلم شیطانی شد نفس تو ربانی

ابلیس مسلمان شد تا باد چنین بادا

آن ماه چو تابان شد کونین گلستان شد

اشخاص همه جان شد تا باد چنین بادا

بر روح برافزودی تا بود چنین بودی

فر تو فروزان شد تا باد چنین بادا

قهرش همه رحمت شد زهرش همه شربت شد

ابرش شکرافشان شد تا باد چنین بادا

از کاخ چه رنگستش وز شاخ چه تنگستش

این گاو چو قربان شد تا باد چنین بادا

ارضی چو سمایی شد مقصود سنایی شد

این بود همه آن شد تا باد چنین بادا

خاموش که سرمستم بربست کسی دستم

اندیشه پریشان شد تا باد چنین بادا


وزن: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب)

غزل شمارهٔ ۶۱۲

 
مولوی
 

بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد

بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد

آن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد

معشوق تو عاشق شد شیخ تو مرید آمد

شد جنگ و نظر آمد شد زهر و شکر آمد

شد سنگ و گهر آمد شد قفل و کلید آمد

جان از تن آلوده هم پاک به پاکی رفت

هر چند چو خورشیدی بر پاک و پلید آمد

از لذت جام تو دل ماند به دام تو

جان نیز چو واقف شد او نیز دوید آمد

بس توبه شایسته بر سنگ تو بشکسته

بس زاهد و بس عابد کو خرقه درید آمد

باغ از دی نامحرم سه ماه نمی‌زد دم

بر بوی بهار تو از غیب دمید آمد


وزن: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب)


مولوی


 

http://www.yasgroup.ir/wp-content/uploads/2012/08/moteharek-fetr-yasgroup.ir-33.gif


مولوی
 

عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد

برگیر و دهل می‌زن کان ماه پدید آمد

عید آمد ای مجنون غلغل شنو از گردون

کان معتمد سدره از عرش مجید آمد

عید آمد ره جویان رقصان و غزل گویان

کان قیصر مه رویان زان قصر مشید آمد

صد معدن دانایی مجنون شد و سودایی

کان خوبی و زیبایی بی‌مثل و ندید آمد

زان قدرت پیوستش داوود نبی مستش

تا موم کند دستش گر سنگ و حدید آمد

عید آمد و ما بی‌او عیدیم بیا تا ما

بر عید زنیم این دم کان خوان و ثرید آمد

زو زهر شکر گردد زو ابر قمر گردد

زو تازه و تر گردد هر جا که قدید آمد

برخیز به میدان رو در حلقه رندان رو

رو جانب مهمان رو کز راه بعید آمد

غم‌هاش همه شادی بندش همه آزادی

یک دانه بدو دادی صد باغ مزید آمد

من بنده آن شرقم در نعمت آن غرقم

جز نعمت پاک او منحوس و پلید آمد

بربند لب و تن زن چون غنچه و چون سوسن

رو صبر کن از گفتن چون صبر کلید آمد

 
وزن: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب)

Eied Fetr www.yasgroup.ir 34 تصاویر عید سعید فطر ( کارت پستال )   سری 4


غزل شمارهٔ ۸۵۵

 
مولوی
 

عید آمد و خوش آمد دلدار دلکش آمد

هر مرده‌ای ز گوری برجست و پیشش آمد

دل را زبان بباید تا جان به چنگش آرد

جان پاکشان بیاید کان یار سرکش آمد

جان غرق شهد و شکر از منبع نباتش

مه در میان خرمن زان ترک مه وش آمد

خاک از فروغ نفخش قبله فرشته آمد

کب از جوار آتش همطبع آتش آمد

جان و دل فرشته جفت هوای حق شد

گردون فرشتگان را زان روی مفرش آمد

نر باش و صیقلی کن دل را و نقش برخوان

بی نقش و بی‌جهات این شش سو منقش آمد

آن لعل را در آخر در جیب خویش یابی

بر جیب پاک جیبان نورش مر شش آمد

ز افیون شربت او سرمست خفت بدعت

ز استون رحمت او دولت منعش آمد

ای هوشمند گوشی کو را کشید دستش

وی روسپید رویی کز وی مخمش آمد

خاموش پنج نوبت مشنو ز آسمانی

کان آسمان برون این پنج و این شش آمد


وزن: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب)

Eied Fetr www.yasgroup.ir 71 تصاویر عید سعید فطر ( کارت پستال )   سری 3


غزل شمارهٔ ۹۷۷

 
مولوی
 

عید بر عاشقان مبارک باد

عاشقان عیدتان مبارک باد

عید ار بوی جان ما دارد

در جهان همچو جان مبارک باد

بر تو ای ماه آسمان و زمین

تا به هفت آسمان مبارک باد

عید آمد به کف نشان وصال

عاشقان این نشان مبارک باد

روزه مگشای جز به قند لبش

قند او در دهان مبارک باد

عید بنوشت بر کنار لبش

کاین می بی‌کران مبارک باد

عید آمد که ای سبک روحان

رطل‌های گران مبارک باد

چند پنهان خوری صلاح الدین

بوسه‌های نهان مبارک باد

گر نصیبی به من دهی گویم

بر من و بر فلان مبارک باد

 

وزن: فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)


Eied Fetr www.yasgroup.ir 43 تصاویر عید سعید فطر ( کارت پستال )   سری 4


کتاب چشمه ی روشن ( دیدار با شاعران ) = استاد غلامحسین یوسفی :

ج . م . ویکینز یک منتقد اروپایی از خلال ترجمه ی منثور و با توجه به متن اشعار مولوی

وی را ندای متعالی عرفان ایرانی می شناسد و جلال الدین محمد را جهانی ترین نبوغ

شاعرانه ی مهمی می شمارد که ایران تا کنون پرورده است و دانشمندان غربی به

جد و با شور و عشق به مطالعه ی آثار او می پردازند و هم او محصول شاعرانه ی طبغ

مولانا را پهناور و نافذ توصیف می کند صفحه ی 208 .


رینولد آلن نیکلسون مترجم و شارح مشهور مثنوی مولوی به زبان انگلیسی نوشته است :


عرفان سرچشمه ی الهام جلال الدین محمد مولوی است هر وقت به مطالعه دیوان

شمس می پردازم بر اثر شگفت زدگی و مجذوبیت حالی به من دست می دهد که

امواج متلاطم دریا گویی پس ازبرخورد با ساحل مرا در آغوش می کشند و همراه آنها

به فراخنای افق می پیوندم ، غزل های مولوی نیز مرا با خود می برند و در آنها غرق

می شوم گمان می کنم سخن کسانی نیز که با مولوی و شعر او آشنا شده اند

بیشتر نمودار اعجاب و تحسین و تعظیم آنهاست نظیر نیکلسون که دیوان شمس را

پدیده ی ادبی شگفت آور انگاشته و مولوی را بزرگترین شاعر عارف همه ی اعصار

نامیده ، یا هگل که وی را به عنوان یکی از بزرگترین شاعران و برجسته ترین متفکران

تاریخ جهان ستوده است و آربری که مولوی را به طور مسلم عظیمترین شاعر عارف

تاریخ بشر و یکی از بزرگترین شاعران عالم دانسته یا استاد فروزانفر که وی را معدن

حقایق و سرچشمه ی معرفت خوانده و یا دشتی که اورا شاعر شاعران شناخته

است .

مولوی در خور همه این تحسین ها است و متفکر و شاعری به تمام معناست در دیوان

مولوی غزل های بدیع و تازه و شور انگیز فراوان است و شعر او از هر حیث با سروده ی

همه ی شاعران زبان فارسی متفاوت است حافظ که به یقین شاعری بزرگ و غزل

سرایی هنرمند است در بسیاری موارد از شعر و مضمون و تعبیر پیشینیان متاثر است

اما غزلیات مولوی چنین نیست و حالتی خاص خود دارد موسیقی شعر او چنان دلپذیر

و با مفهوم سخن سازگار است که اگر کسی معنی کلمات را نیز در نظر نگیرد وزن

رقصان غزل همین حال را در او پدید می آورد .

ادامه دارد ...


شاعر شاعران جهان = خداوندگار عشق و عرفان = مولانای ایرانی فراجهانی :


شادروان مسعود فرزاد که درباره ی اوزان غزلیات مولوی تتبع کرده به این نتیجه رسیده


است که مولوی لااقل 48 وزن عروضی مختلف در اشعار خود به کار برده است این عدد

در مقابل 21 وزن عروضی که مجموع اوزان دیوان حافظ را تشکیل می دهد ثابت می

کند که تنوع اوزان در دیوان مولوی در حقیقت حیرت آور است هیچ شاعری در ایران و

باتبع در جهان از حیث تعدد اوزان عروضی با مولوی برابری نمی کند بلکه به او نزدیک


هم نمی شود

غزل های مولوی سرشار از شور و جوش و حرکت است سماع و رقص چرخان مولویه

در قونیه با آن قباهای سفید و کلاه های دراز که تعبیر سیدنی اسپنسر تجسم اتحاد

مجذوبانه با خدااست نموداری از این غزلیات مولوی است .

شعر مولانا ناظر به جهان و فراسوی جهان است و همه ی افراد انسان از هر رنگ و

نژاد و پیر و هر کیش و ایمان نوشته اند روزی که مولوی در قونیه در گذشت علاوه بر

مسلمانان مسیحیان و یهودیان و یونانیان نیز در مراسم تشییع جنازه ی او می گریستندپس از قرن ها جلال الدین محمد همان پایگاه را در بین ملل و نحل مختلف جهان حفظ

کرده است .

گاندی همیشه ترجمه ی بیتی از او را نقل می کرد .

پاپ جان بیست و سوم در سال 1958 در پیامی خاص نوشت :

به نام جهان کاتولیک ، من در برابر خاطره ی مولانا با احترام سر تعظیم فرود می آورماین ها و بسیار ناگفته های دیگر که باید از کتاب ها و سخنرانی های بزرگان

اندیشه ی جهان ادب و فرهنگ بیرون آورد نشانگر برتری مولانا در جهان شعر و

عرفان است . در میان شاعران . پس به حق او شاعر شاعران جهان و خداوندگار

عشق و عرفان هست . تنها رقیب مولانا آن هم با اختلاف زیاد سعدی شیرازی

ایرانی جهانی هست .

شاد زی و شادی گستر باش
شاد زی ، مهر ورز ، فراجهانی باش
گر خدا خواهد تا درودی دیگر بدرود. 

تصاویر متحرک عید سعید فطر – سری اول و دوم
تصاویر متحرک عید سعید فطر – سری سوم و چهارم
تصاویر عید سعید فطر ( کارت پستال ) – سری 1 و 2
تصاویر عید سعید فطر ( کارت پستال ) – سری 3 و 4*

گرد آوری و تنظیم : صفا نیوز

*

با ذکر منبع پیوند دار ( لینک دار ) : " صفا نیوز " جستار را به کار برید.

*


برچسب‌ها: مولانا و عید, عید فطر, مولوی, مولانا, عید از نظر مولانا, شعرهای مولانا درباره عید, کلیات شمس, صفا نیوز

برچسب ها: مولانا و عید ، عید فطر ، مولوی ، مولانا ، عید از نظر مولانا ، شعرهای مولانا درباره عید ، کلیات شمس ، صفا نیوز ،

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
* * ★❤★❤ انتشار مطالب فقط با ذکر منبع : گلچین صفاسا www.safasa.com مجاز است❤کپی از نوشته های شخصی من ممنوع ★ اینستاگرام گلچین صفاسا @safasa_com