* * گلچین صفاسا www.safasa.com - مطالب ابر آینده

تارنمای خبری،خواندنی و دیدنی" صفا نیوز " برگرفته از یاهو 3000:»

*

 Layman's 10 Commandments

قوانیـن لیـمن (بسیـار آموزنـده)


گروه اینترنتی یاهوسه هزار | www.Yahoo3000.com
 

Someone has written these beautiful words. Must read and try to understand the deep meaning of it.
 They are like the ten commandments to follow in life all the time.

شخصی این کلمات زیبا را نوشته است. باید آنها را خواند و معنای عمیق آنها را درک کرد.

آنها همچون ده فرمان هستند که باید در زندگی همواره مورد تبعیت قرار بگیرند.

 

*

جمله های خوفی هست در ادامه بخونید و اندکی به کار ببریم !!! ....


ادامه مطلب

برچسب ها: safanews ، صفا نیوز ، قوانیـن لیـمن بسیـار آموزنـده ، قوانین لیمن ، Layman s 10 Commandments ، ده فرمان ، جملات زیبا ، گفتارهای سودمند ، پند ، اندرز ، گفتار بزرگان ، نگرانی ، دوست ، دعا ، آینده ، حال ، خدا ، انسان ، توانایی ، وفا ، عشق ،

تارنمای خبری ، خواندنی و دیدنی " صفا نیوز " به نقل  از یاهو3000 »

*

یک راز حقیقی ...گروه اینترنتی یاهوسه هزار | www.Yahoo3000.com


ارزش خوندن این متن به دقایق وقتی هست که شما صرف می کنید

پس سعی کنید این دقایق رو از دست ندید دوستان من

*

در ادامه پیگیر این راز موفقیت باشید ...ادامه مطلب

برچسب ها: یک راز حقیقی ، زندگی شاد و سعادتمند ، موفقیت ، راز موفق بودن ، روش های زندگی بهتر ، دوری از افسردگی و غم ، زندگی ، شادی ، آرامش ، آینده ، سعادت ، خوشبختی ، راه زندگی ، هدف زندگی ، آرزو ، کوشش ، آینده نگری ، حال ، سرزندگی ، باور ، امید ، تکاپو ادامه مطلب ،

* * ★❤★❤ انتشار مطالب فقط با ذکر منبع : گلچین صفاسا www.safasa.com مجاز است❤کپی از نوشته های شخصی من ممنوع ★ اینستاگرام گلچین صفاسا @safasa_com